Comencen els cursos de la ICGENHER

Comencen els cursos de la ICGENHER:

Barcelona, 14 de setembre de 2012. Amb l’arribada del nou curs, comencen també les activitats formatives i cursos de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica. Les diferents àrees ultimen els preparatius per als seus propers cursos, la informació està disponible a la pàgina web de la Institució: http://www.icgenher.cat/Cursos.

Cursos oberts a totes aquelles persones interessades en saber i conèixer millor les diferents matèries d’estudi.

Programa cursos ICGenHer 2012-13 a la seu d’Òmnium Cultural.

Adreça: (Diputació 276, pral. 08009 Barcelona).

 

Curs de Nobiliària

Professor: Armand de Fluvià i Escorsa  (President de la ICGenHer) i Pedro Moreno i Meyerhoff (Doctor en Dret)

Nobiliària (12h.), el dilluns de 7’30 a 9 h

Dies:

10, 17 de desembre

21, 28 de gener

4, 11 i 18 de febrer.

Contingut:

La Nobiliària és una ciència que estudia la noblesa; entesa tant com a qualitat o condició que s’atribueix a una persona ja sigui per dret hereditari o immemorial o bé per concessió d’un sobirà, materialitzant-se, a vegades, en un títol de noblesa; però també s’entén com noblesa, el conjunt de persones nobles i les institucions amb les quals es vinculen, considerades com a estament o classe social privilegiada. La nobiliària té dues vesants: la històrica, que estudia l’origen, desenvolupament i classes de la noblesa tant a casa nostra com arreu d’Europa; i, la jurídica, que estudia, com una part del Dret Civil, les normes que regulen el règim del títols nobiliaris, la seva successió i els òrgans que hi intervenen. La nobiliària serveix per explicar l’importància que va tenir aquesta classe social en la configuració del nostre continent i l’empremta que van deixar tant en la política com en la cultura. 

Programa:

— Generalitats, conceptes i definicions
— Privilegis nobiliaris i corporacions nobiliàries
— El feudalisme.
— La cavalleria
— La noblesa civil, d’ofici o càrrec
— Divisió politico-administrativa de Catalunya
— Les Corts generals de Catalunya
— El sistema polític de Catalunya i els títols de la Casa Comtal-Reial
— Els oficials reials.
— Els títols nobiliaris.
— L’ordre de successió en els títols nobiliaris.
— Reialesa i dret dinàstic.

 

Curs de Genealogia

Professor: Armand de Fluvià i Escorsa, president de la ICGenHer

Genealogia (12h.), el dilluns de 6 a 7’30 h
Dies:

10, 17 de desembre

21, 28 de gener

4, 11 i 18 de febrer

Objectius:

La genealogia no és una ciència dedicada només —com hom pensava fins fa poc— a les famílies o llinatges de la reialesa o de la noblesa. Afecta tots els ésser humans, perquè tots tenim dos pares, quatre avis, vuit besavis… i és força interessant i apassionant recuperar-los de l’oblit i, en certa manera, fer-los reviure. És un tribut que els devem perquè per ells som.

Programa:

— Concepte i desenvolupament de la Genealogia. La Genealogia al llarg del temps

— Relació interdisciplinar de la Genealogia.

— Formació dels antropònims (noms i cognoms)

— Qüestió de noms i de càlcul.

— Presentació d’una ascendència.

— Presentació d’una descendència

— La numeració dels ascendents i dels cognoms

— La recerca de les fonts genealògiques.

— Compilació o recull de dades genealògiques

— Mobilitat genealògica i sistemes d’aliances

— L’auxili de l’onomàstica.

— La informàtica a l’auxili de la genealogia.

 

Curs d’informàtica al servei de la documentació familiar i genealògica: el programa GDS

Professor: Joaquim Casals i de Nadal. Enginyer Industrial, llicenciat en Informàtica.

GDS (10’30 h), el dilluns de 7 h a 8’30 h.
Dies:

25 de febrer

4, 11, 18, 25 de març

8 i 15 d’abril.

Objectius:

Els principis i l’arquitectura d’un sistema informàtic per a la recerca familiar. L’explotació de les possibilitats de la tecnologia actual en la conservació de la informació. La informació  associada a la persona. Informació sobre cognom comú a diverses persones. Els enllaços entre diferents informacions. La xarxa de documentació. La multimèdia  i la capacitat de conservació associada a persones. L’àlbum de fotos grafies. Personal, històric, temàtic. La impressió d’informació. Les funcions avançades del GDS. Maneig de finestres. La importació i l’exportació de dades. GEDCOM i connexió amb altres aplicacions. La creació de la web genealògica.

Programa:

— Historia del GDS.

— Conceptes bàsics.

— La persona com a centre de la xarxa genealògica.

— Els avantpassat.

— Sousa-Stradonitz.

— Les Representacions gràfiques i les llistes.

— L’arbre troncal.

— Els descendents.

— El Càlcul  dels cognoms de la persona.

— Melgar i la relació amb els números Sousa.

— La relació familiar entre dues persones.

— Avantpassats comuns i relacions diverses.

— Les dates i la seva identificació.

 

Curs d’Heràldica

Professor: Gerard Marí i Brull. Dr. en Historia Medieval, professor a l’UB

Heràldica (10 h.), el dilluns de 7 h a 9 h.
Dies:

5, 12, 19 i 26, de novembre

i 3 de desembre

Objectius:

Amb una breu introducció (tema 1), cal donar una visió global sobre els orígens històrics de l’Heràldica (tema 2) i tractar alguns aspectes de l’actualitat (temes 3, 4, 5). Cal també exercitar de manera essencialment pràctica la descripció d’escuts d’armes amb el vocabulari tècnic del blasonament heràldic (temes 6, 7). Finalment, ens aproximarem a les dificultats de la recerca en heràldica (tema 8) i comentarem la bibliografia (tema 9)

Programa:

— Introducció: definició i nomenclatura.

— Orígens i evolució de l’Heràldica. Els Oficials d’Armes.

— Capacitat heràldica: qui pot fer ús d’un Escut d’Armes? Com? Per a què?.

— El frau en Heràldica: la confusió entre llinatge, cognom i escut d’armes.

— El disseny heràldic i les normes del Blasó. Tendències i conflictes actuals.

— La terminologia heràldica: blasonament. Esmalts, particions i càrregues.

— Elements externs del blasó.

— La investigació en Heràldica: dificultats en la recerca d’escuts d’armes i la identificació d’armories anònimes.

— Bibliografia.

 

Curs de Paleografia

Professor: Gerard Marí i Brull. Dr. en Historia Medieval, professor a l’UB.

Paleografia (12 h), el dilluns de 6’30 a 8’30 h.
Dies:

22, 29, d’abril
6, 13,  20  i  27 de maig

Objectius:

De l’actualitat a les escriptures gòtiques. Textos pràctics per a la Genealogia. Curs fonamentalment pràctic.

Programa:

—La terminologia paleogràfica.

—La documentació: parròquies, arxius diocesans, llibres notarials, documentació municipal…

—L’escriptura: Segles XIX-XX. Les humanístiques y derivades. Les gòtiques.

— Les abreviatures: tipus i sistema.

—La datació: sistemes aplicats en la documentació.

—Bibliografia.

Butlleta d’inscripció

Envieu aquesta butlleta d’inscripció a la Institució Catalana de Genealogia

i Heràldica, per correu electrònic (correu@icgenher.cat).

http://icgenher.cat/Cursos 

Informacio a: correu@icgenher.cat

Puedes ir al final del post y dejar un comentario.

Escriu un comentari: